Hämeen Yritysviestintä
Tarina

Tarina

Tästä lähdimme

Toimintamme juuret ovat välirauhan ajassa. Hämeen Yrittäjät ry perustettiin vuonna 1940, jolloin yrittäjät alkoivat rakentaa yhteiskuntaamme uudelleen. Järjestötoiminnan ohella toteutettiin vähitellen tapahtumia ja julkaisuja, mitkä täydensivät voimistuvan yrittäjyyden palvelutarjontaa.

Vuonna 1989 julkaisutoiminta yhtiöitettiin Hämeen Ääni Oy:ksi. Tavoitteet uivat korkeilla aalloilla, kun päätoimialaksi nimettiin radio- ja televisiotoiminta. Kaupalliset toimiluvat myönnettiin kuitenkin muille, joten Hämeen Ääni suuntasi perinteisempään viestintään. Hämeen Yrittäjien julkaisutoiminta siirrettiin yhtiölle. Suomen Lehtiyhtymä Oy tuli Eero Lehden luotsaamana mukaan vähemmistöosakkaaksi ja tarjoamaan osaamistaan.

Hämeen Yrittäjyyskoulutuskeskuksen kannatus Oy, ”Hykki”, lähti viemään eteenpäin Hämeen Yrittäjien vuonna 2001 aloittamaa koulutustoimintaa. Koulutustoiminnan toteutus jäi tuohon aikaan vähäisemmäksi ja vuonna 2005 nimi muutettiin Hämeen Yritysviestintä Oy:ksi. Yhtiö aloitti julkaisemaan aikakauslehtiä Hämeen Yrittäjäinfo ja Kanta.

Vuonna 2018 asema viestintäyhtiönä vahvistui, kun Hämeen Yritysviestintä Oy:lle ostettiin julkaisuoikeudet Hämeen Yrityssanomiin. Liiketoiminta alkoi muovautua nykyiseen muotoonsa julkaisu- ja koulutustoiminnan palvelujen tarjoajana.

Vuoden 2021 alusta Hämeen Yritysviestinnän myyntijohtajana aloitti Markku Rinne, jonka vastuulla palvelujen myynnin ohella on koulutus- ja verkostoitumispalvelujen kehittämistyö. Uusia palveluja tullaan lanseeraamaan vuoden 2021 aikana. Kehittämisohjelma vie yhtiötä voimakkaasti kohti digitaalisia palveluratkaisuja.