Hämeen Yritysviestintä
Henkilöstö

Henkilöstö

OLLI-PEKKA DUK
Media-asiantuntija

050 378 3932

Vastuullani on 200 yritysasiakkaan viestintäratkaisut B2B-viestinnässä kokoluokassa yksinyrittäjästä-keskisuuriin yrityksiin.
Kokemusta: 30 vuotta alan menestystarinoita.

PAULA KONTIO
Media-asiantuntija

050 518 5800

Vastuualueellani on julkinen sektori. Sen lisäksi huolehdin 200 yritysasiakkaan tarpeista b2b viestinnässä.
Kokemusta: 40 vuotta alan menestystarinoita

Marko Rantanen
Verkostoasiantuntija

010 229 0399

 

Juha Haukka
Toimitusjohtaja

010 229 0393